دانلود آهنگ يه آب خوش از گلومون پايين نرفته


دانلود آهنگ دنيا دادرسان به نام کوتا بياد با متن ترانه و آهنگ


دانلود آهنگ يه آب خوش از گلومون پايين نرفته از دنيا 


يه آب خوش از گلومون پايين نرفته
يه روز و بذار نجنگيم يه روز در هفته


دانلود آهنگ يه آب خوش از گلومون پايين نرفته


 


متن آهنگ يه آب خوش از گلومون پايين نرفته :


ازت سر مي‌ زنه روزي يه بار يه کار عجيب
نميرسه به مقصد هيچ بار کجي
بدهکار پُررو تويي من طلبکار نجيب
حرف نميره تو کلت رو دور لجي


يه آب خوش از گلومون پايين نرفته
يه روز و بذار نجنگيم يه روز در هفته
نميتوني‌ پيِ يه حرفو انقد نگيري
ميرم ولي‌ ديگه سراغ منو من بعد نگيري


توقع ندارم از يکي‌ مث تو کوتاه بياد
دل تو کوتاه بياد، کو تا بياد
لجو لج بازي‌ چيزيه که هست ميون ما زياد
تو خودت با خودت نمي سازي


آي…
يه آب خوش از گلومون پايين نرفته
يه روز و بذار نجنگيم يه روز در هفته
نميتوني‌ پيِ يه حرفو انقد نگيري
ميرم ولي‌ ديگه سراغ منو من بعد نگيري


ربوده اي ز من دل مرا چه مي‌توان کرد
تو حل نميکني‌ مشکل مرا چه مي‌توان کرد
من عاشق تو هم به همه حال چه مي‌توان کرد
جانم بگو با اين غم و خيال چه مي‌توان کرد
چه مي‌توان کرد


يه آب خوش از گلومون پايين نرفته
يه روز و بذار نجنگيم يه روز در هفته
نميتوني‌ پيِ يه حرفو انقد نگيري
ميرم ولي‌ ديگه سراغ منو من بعد نگيري


منبع  :  دانلود آهنگ يه آب خوش از گلومون پايين نرفته 

دانلود آهنگ دي سرنوشت

دانلود آهنگ يه آب خوش از گلومون پايين نرفته

يه ,گلومون ,پايين ,خوش ,آب ,روز ,خوش از ,گلومون پايين ,آب خوش ,از گلومون ,يه آب ,گلومون پايين نرفتهيه ,گلومون پايين نرفته

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ایل بزرگ بهمئی کلیپ ابزار Inside Monster blessedlove محمد فرشی نقشه راه بلوغ (Maturity road mapping) اینجا همه چی هست آگهي و تبليغات dandanbehdasht دیجی سازه